r ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I SPORTOWYCH W SMS „REKORD”

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I SPORTOWYCH W SMS „REKORD”

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w dniach od 12 - 25 marca br. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I SPORTOWE w szkołach i placówkach oświatowych, w tym Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego BTS "Rekord".

 1. Zgodnie z zaleceniem, w Szkole Podstawowej, w dniach 12 i 13 marca br. zapewniona będzie opieka dla uczniów, których Rodzice zgłoszą taką potrzebę.
 2. Czas przerwy w pracy szkoły TRAKTUJEMY jako czas "kwarantanny profilaktycznej" nie CZAS FERII!!
  Tym samym NAUCZYCIELE będą WYSYŁALI UCZNIOM (na ich konta w mobi dzienniku) MATERIAŁY DO PRACY SAMODZIELNEJ - codziennie, dostępne od godz. 9.00.
  Możliwe też będą konsultacje on-line - nauczyciele podadzą szczegóły uczniom.
 3. Zawieszenie działalności, o której mowa wyżej dotyczy również INTERNATU "Rekordu" (jako placówki oświatowej).
  Opieka w placówce zapewniona będzie do piątku (13 marca) włącznie.
  Prosimy jednak, by uczniowie niezwłocznie rozjeżdżali się do domów.
 4. W razie jakiejkolwiek potrzeby kontakt ze szkołą możliwy pod numerem tel. 33/829-96-17 /sekretariat/ lub kom. 795-567-875.
 5. Poniżej załączam Państwu informację MEN dla Rodziców:

Rodzicu,
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Ważna informacja!

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego zostaną podane w najbliższy czwartek tj. 18 czerwca o godzinie 14:00. W...

INFORMACJA O NABORZE DO KLASY IV i V SPMS REKORD

DRODZY RODZICE! W dniu 03.06.2020 (środa) o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na spotkanie z Dyrekcją SMS Rekord w...

Nowe terminy treningów selekcyjnych

UWAGA! Ważna wiadomość dla kandydatów do klas I LO MS Rekord oraz 4 i 5 klasy SP MS Rekord.

Wspólnie z Grupą Rekord dla ratownictwa medycznego

Niemal co piąty zakażony koronawirusem to pracownik służby zdrowia. Niestety, województwo śląskie ma najwięcej zakażeń w Polsce. Wspomóż...

Egzaminy sprawnościowe

Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN realizowane będą podczas egzaminów sprawnościowych: