r Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników do klasy I liceum (trzyletnie)

Język polski: wyd. Stentor „Przeszłość to dziś” K. Mrowcewicz wyd. 2012 r., cz. 1 (czerwona) + cz. 2 (żółta) A. Nawarecki, D. Siwicka

Matematyka: wyd. Nowa Era „Matematyka”, zakres podstawowy, W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

Historia: wyd. Operon seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, B. Burda, B. Halczak, A. Roszak, R.M. Józefiak, M. Szymczak

WOS: wyd. Operon seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, Zbigniew Smutek, Jan Maleska

Biologia: wyd. Nowa Era „Biologia  na czasie”, zakres podstawowy, Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii”, zakres podstawowy, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Chemia: wyd. Nowa Era „To jest chemia”, zakres podstawowy, Romuald Hassa, Aleksadnra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Fizyka: wyd. WSiP „Świat  fizyki”, zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Fiałkowska
    
Język angielski: wyd. Macmillan David Spencer Gateway Plus 3

Język niemiecki: wyd. WSiP FOCUS 1 podręcznik z ćwiczeniami

Edukacja dla bezpieczeństwa: wyd. Szkolne PWN  „Bez paniki!”, (do nowej podstawy programowej) M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała

Informatyka: wyd. Operon seria: „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Arkadiusz Gawełek

 

Wykaz podręczników do klasy II liceum (trzyletnie)


Język polski: wyd. Stentor „Przeszłość to dziś” E. Paczoska cz. 1 (zielona) + cz. 2 (fioletowa) J. Kopciński

Matematyka: wyd. Nowa Era „Matematyka” zakres podstawowy

Historia i społeczeństwo: wyd. WSiP „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda (trzy wątki tematyczne do uzgodnienia we wrześniu)
    
Geografia (rozsz.): I półrocze: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 1”, zakres rozszerzony, R. Malarz, M. Więckowski,
II półrocze: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 2”, zakres rozszerzony T. Rachwał + Maturalne karty pracy (zamawiane we wrześniu przez szkołę)

Język angielski: wyd. Macmillan David Spencer Gateway Plus 3

Język niemiecki: wyd. WSiP FOKUS 2, Anna Kryczyńska-Pham, Joanna Szczęk

Podstawy przedsiębiorczości: wyd. Nowa Era „Krok w przedsiębiorczość”

 

Wykaz podręczników do klasy III liceum (trzyletnie)

Język polski: wyd. Stentor „Przeszłość to dziś” (do nowej podstawy programowej) (niebieska), J. Kopciński

Matematyka: wyd. Nowa Era "Matematyka" zakres podstawowy

Historia i społeczeństwo: wyd. WSiP „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda (kontynuacja)
                   
Biologia (rozsz.): I półrocze: wyd. Nowa Era „Biologia  na czasie 2”, S. Krawczyk, F. Dubert, R. Kozik podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2
II półrocze: wyd. Nowa Era „Biologia  na czasie 3”, F. Dubert, M. Jurgowiak + maturalne karty pracy 3 zakres rozszerzony

Geografia (rozsz): I półrocze: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 2” geografia zakres rozszerzony R. Malarz, M. Więckowski (kontynuacja)
II półrocze: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 3” geografia zakres rozszerzony T. Rachwał
    
Język angielski: wyd. Macmillan "Matura 2015 Repetytorium" M. Rosińska, L. Edwards

Język niemiecki: wyd. WSiP FOCUS 3, Anna Kryczyńska-Pham

 

Wykaz podręczników do klasy I liceum (czteroletnie)

Język polski: wyd. Nowa Era "Ponad słowami"

Matematyka: wyd. Nowa Era "Matematyka" zakres podstawowy

Historia: wyd. Nowa Era "Poznać przyszłość" część I

WOS: wyd. Nowa Era "W centrum uwagi" część I                  

Biologia: wyd. Nowa Era „Biologia  na czasie 1” zakres podstawowy

Geografia: wyd. Nowa Era „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony

Chemia: wyd. Nowa Era "To jest chemia 1" zakres podstawowy

Fizyka: wyd. Nowa Era "Zrozumieć fizykę 1"
    
Język angielski: wyd. Macmillan „Password Reset” A2+/B1 M. Rosińska, L. Edwards

Język niemiecki: wyd. Person "Perfekt 1"

Edukacja dla bezpieczeństwa: wyd. Nowa Era "Żyję i działam bezpiecznie"

Informatyka: wyd. Nowa Era "Informatyka na czasie 1"

Podstawy przedsiębiorczości: wyd. Nowa Era "Krok w przedsiębiorczość"

W maju, romantyzm

W przedostatniej edycji Konkursu na recenzję najlepszy okazał się Mateusz Flaka z II klasy liceum. Laureat postanowił zrecenzować obejrzaną na...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się we wtorek 18 czerwca.

Wyniki rekrutacji LO BTS REKORD

Poniżej przedstawiamy listę uczniów rocznika 2003 i 2004.

Wykład dr Anny Mandreli

W dniu 31.05.2019r. odbył sie w auli Szkoły Mistrzostwa Sportowego REKORD w Bielsku-Białej wykład Pani dr Anny Mandreli - "Duchowość i...

Wyniki rekutacji

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego BTS REKORD zostaną ogłoszone dnia 10 czewca.