r WRACAMY (POMAŁU) DO TRENINGÓW!

WRACAMY (POMAŁU) DO TRENINGÓW!

Od poniedziałku 4 maja br., zawodnicy i trenerzy Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord wznawiają zajęcia treningowe.

Nie dotyczy to wszystkich, ale jednak większości grup szkoleniowych, które funkcjonować będą w oparciu o wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Sportu oraz klubowy Regulamin opracowany na ten nadzwyczajny czas. Przygotowany został harmonogram zajęć, o którym trenerzy pracujący z określonymi rocznikami, powiadomią swoich zawodników poprzez różnorakie komunikatory.

Wszystkie osoby korzystające z obiektów Centrum Sportu Rekord prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym Regulaminem, stosowania się do zawartych w nim zaleceń.

REGULAMIN
zajęć szkoleniowych grup piłkarskich BTS Rekord, obowiązujący od 4 maja 2020 roku.

Zajęcia szkoleniowe we wszystkich grupach są dobrowolne, według przygotowanego grafiku dla wszystkich grup szkoleniowych.

 • Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningu, badania temperatury termometrem bezdotykowym wspólnie z dzieckiem przed treningiem oraz dezynfekcji rąk.
 • Rodzice zawodników powyżej 13 roku życia pozostają poza obiektem w oczekiwaniu na zakończenie treningu (zalecenie).
 • Zajęcia szkoleniowe trwają 75 minut w grupach stałych, 6-cioosobowych z trenerem prowadzącym szkolenie piłkarskie.
 • Wyklucza się udział w treningu piłkarskim zawodnika, jeżeli nie posiada maseczki lub wykazuje objawy przeziębienia lub gorączki.
 • Na sygnał trenera zawodnicy mogą zdjąć maseczki przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych.
 • Zawodnicy uczestniczący w zajęciach szkoleniowych są przygotowani do treningu, ubrani w stroje sportowe dostosowane do warunków pogodowych. Nie ma możliwości korzystania z szatni klubowych z natryskami.
 • Każdorazowo po zajęciach treningowych sprzęt pomocniczy będzie dezynfekowany lub będzie podlegał wymianie.
 • Odpłatność za treningi w miesiącu maju dla wszystkich uczestników zajęć wynosi 100 zł.
 • Czesne w Szkole Mistrzostwa Sportowego Rekord za miesiąc maj nadal jest obniżone do połowy kwoty (tak jak w kwietniu).

Kilka zaleceń i uwag wynikających z troski o zdrowie wszystkich osób przebywających na obiektach Centrum Sportu Rekord:

 • dla zawodników trenujących na boisku średnim i dużym sztucznym po zostawieniu samochodu na parkingu basenowym wchodzimy do CS Rekord przez hol szkolny SMS, gdzie zgłaszamy udział w treningu, mierzymy temperaturę i poddajemy się dezynfekcji rąk,
 • dla zawodników trenujących na boisku trawiastym i małym sztucznym po zostawieniu samochodu na parkingu klubowym udajemy się do recepcji hotelowej, gdzie zgłaszamy udział w treningu, mierzymy temperaturę i poddajemy się dezynfekcji rąk,
 • wszyscy poruszają się ciągiem komunikacyjnym przyporządkowanym do określonego boiska treningowego,
 • Rodzice/opiekunowie oczekujący na swoich podopiecznych podczas treningów, mają możliwość korzystania z miejsc siedzących trybuny głównej lub boiska sztucznego dużego,
 • po zakończeniu zajęć uczestnicy treningów wraz z Rodzicami opuszczają niezwłocznie obiekt Rekordu, poddając się kolejnej dezynfekcji rąk.

WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE W CS REKORD SĄ BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

Ważna informacja!

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego zostaną podane w najbliższy czwartek tj. 18 czerwca o godzinie 14:00. W...

INFORMACJA O NABORZE DO KLASY IV i V SPMS REKORD

DRODZY RODZICE! W dniu 03.06.2020 (środa) o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na spotkanie z Dyrekcją SMS Rekord w...

Nowe terminy treningów selekcyjnych

UWAGA! Ważna wiadomość dla kandydatów do klas I LO MS Rekord oraz 4 i 5 klasy SP MS Rekord.

Wspólnie z Grupą Rekord dla ratownictwa medycznego

Niemal co piąty zakażony koronawirusem to pracownik służby zdrowia. Niestety, województwo śląskie ma najwięcej zakażeń w Polsce. Wspomóż...

Egzaminy sprawnościowe

Testy sprawności ukierunkowanej i specjalnej w piłce nożnej zgodne z wytycznymi PZPN realizowane będą podczas egzaminów sprawnościowych: