r ERASMUS+ to olbrzymie przedsięwzięcie w całej Europie

ERASMUS+ to olbrzymie przedsięwzięcie w całej Europie

- mówi Krzysztof Bąk, nauczyciel języka angielskiego w SMS Rekord.

Kilka tygodni temu poinformowaliśmy, że nasza szkoła dołączyła do ERASMUS+. O idei, pomyśle i celach projektu rozmawialiśmy z Panem Krzysztofem Bąkiem - nauczycielem języka angielskiego w SMS "Rekord"...  

Mamy w szkole powody do radości, bo weźmiemy udział w programie ERASMUS+. Mógłby Pan w kilku słowach opowiedzieć o idei przedsięwzięcia?

- To olbrzymie przedsięwzięcie w całej Europie, wystarczy powiedzieć, że w tym roku tylko w Polsce rozpoczyna się realizacja ponad 200 projektów. My będziemy uczestniczyć w działaniu „Closing the gap in ICT”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych przy użyciu technologii komputerowej i informatycznej. We współpracy z naszymi partnerami stworzymy platformę multimedialną, którą nauczyciele i uczniowie będą wykorzystywać do osiągania lepszych efektów nauczania i wyników w nauce.

Jakie warunki szkoła musiała spełnić, by dołączyć do ERASMUS+?

- Najprościej byłoby powiedzieć – wystarczy napisać dobry wniosek. Ale to bardzo złożona sprawa, przecież staraliśmy się o ten projekt dla naszej szkoły już w ubiegłym roku, wtedy zabrakło dosłownie kilku punktów z prawie 90, które były potrzebne. Ale nie poddaliśmy się, bardzo przydało się tu doświadczenie pana Kazimierza Pieli, który już realizował podobne projekty w innej szkole. Chcielibyśmy też podziękować Panu Prezesowi Januszowi Szymurze za wiarę w nasz projekt – w momencie podpisywania umowy na realizację projektu musieliśmy zagwarantować 20% środków niejako we własnym zakresie, bo będą nam wypłacone dopiero za 3 lata, kiedy zakończymy Erasmusa w naszej szkole.

Jedną z atrakcji projektu jest wymiana doświadczeń z zagranicznymi placówkami. Gdzie mają szansę wyjechać uczniowie SMS „Rekord” w najbliższych miesiącach?

- W projekcie, oprócz nas, biorą udział szkoły z 8 krajów: Niemiec, Włoch, Szwecji, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Grecji. Będzie więc okazja podróżować po całej Europie. Harmonogram spotkań projektowych przewiduje wyjazdy kilka razy w roku, orientacyjne terminy to: luty, maj i październik każdego roku. Na każdy wyjazd wyślemy po kilku uczniów pod opieką nauczycieli. Aktualny rozkład wyjazdów wraz z liczbą uczniów, którzy będą się kwalifikowali, znajduje się na tablicy przy pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

Wydaje się, że ERASMUS+ to nie tylko oryginalny pomysł na naukę języków. To chyba także świetna lekcja tolerancji... 

- Nasz projekt jest zróżnicowany nie tylko pod względem krajów biorących w nim udział, ale także pod względem typów szkół średnich, które są w niego zaangażowane. My jesteśmy jedyną szkołą sportową w tym gronie, mamy wsparcie firmy informatycznej "Rekord". W innych krajach są zwykłe licea ogólnokształcące, szkoły średnie techniczne i zawodowe - prawdziwa mozaika. Ale taka jest właśnie idea projektu - pokazać, jak mogą współpracować partnerzy pozornie od siebie różni. Chciałbym też dodać, że choć projekt jest skierowany do młodzieży licealnej, nie zamykamy drzwi przed uczniami gimnazjum. Jeśli wykażą się odpowiednią znajomością języka angielskiego, nie widzę powodu, by nie brać ich pod uwagę. Projekt potrwa do 2018 roku, więc do tego czasu mogą już stać się uczniami naszego liceum. 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla wszystkich uczniów ważne wydarzenie, podczas...

BYŁ BIAŁO-ZIELONY, JEST BIAŁO-CZERWONY

Doczekaliśmy reprezentacyjnego debiutu Alana Czerwińskiego!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu dzisiejszym, 1 września 2020 roku, dyrektor szkoły, pani Anita Gańczarczyk, wraz z prezesem SMS BTS Rekord, Januszem Szymurą, oficjalnie...

WAŻNE! Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły

Zarządzenie nr 1-2020/2021 dyrektora SP i LO BTS „Rekord” Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (tj. wtorek) na krytej trybunie boiska głównego "Rekordu".